MALPEYZ00AV268X02W パワーマネジメント,MALPEYZ00AV268X02W規格|回路|データシート,MALPEYZ00AV268X02W PDF|アプリケーション

パワーマネジメント•MALPEYZ00AV268X02Wの技術情報

型番: MALPEYZ00AV268X02W

パッケージ:

メーカ名: Vishay

ピン数:

商品説明: Aluminum Capacitors Power Printed Wiring Style

温度範囲: Min °C | Max °C

MALPEYZ00AV268X02W PDF